Kategoriler
Genel M.E.B Duyurular

Bütünleştirme Eğitimi İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Yükseltilmesi Operasyonu (IPA II) Hizmet Alımı Ön Duyurusu EuropeAid’de Yayınlandı.

Genel Müdürlüğümüz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi iş birliğinde, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında hazırlanan “Bütünleştirme Eğitimi İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Yükseltilmesi Operasyonu (IPA II)” Hizmet Alımı EuropeAid/139588/IH/SER/TR İhale Ön Duyurusu yayınlandı.

Şule GAYRETLİ

Bakanlığımızca, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin toplumla bütünleşmelerine yönelik politikalar benimsenmiştir. Özellikle eğitim kurumlarında bütünleştirme/kaynaştırma uygulamaları desteklenmekte ve okulların tüm çocukların eğitimine cevap verebilen kurumlar haline dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bütünleştirme eğitiminin amacı, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere destek vermek, ayrıştırma yapmadan akranları ile aynı ortamlarda, eşit şartlarda eğitime erişim ve katılımlarını sağlamaktır. Farklı zihinsel ve fiziksel yetenekleri de dikkate alarak uygun eğitim ortamlarını hazırlamak ve eşit eğitim fırsatı sunmak, bütünleştirmenin ve genel anlamda eğitimin en önemli ilkelerinden biridir.

Bu proje ile, özel eğitim ihtiyacı olan bireylere, farklı zihinsel ve fiziksel yetenekleri de dikkate alınarak uygun eğitim ortamlarının hazırlanması ve eşit eğitim fırsatı sunulması yönünde katkı sağlanacaktır. Bütünleştirme eğitimi, aileler, öğretmenler, yöneticiler ve toplumun her kesiminde farkındalık kazandırmanın yanı sıra sunulan kurumsal hizmetlerin kalitesini arttırmaya yönelik faaliyetlerle desteklenecektir.

Bu operasyonun amacı, sunulan özel eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırarak, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin topluma entegrasyonunu sağlamaktır. Bu kapsamda eğitim ve öğretimin kalitesinin insan kaynakları, kalite güvencesi, fiziki ortam, müfredat/modül alanlarında yükseltilmesi ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Projenin müdahale alanlarını; kurumsal kapasitenin arttırılması, farkındalık arttırma, bilimsel ve teknik çalışmalar, koordinasyon ve iş birliği faaliyetleri oluşturmaktadır. Şule Gayretli